Pracovní úspěch absolventky UAG

Již několik let spolupracuje Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU s agenturou CzechTrade

CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

Díky nadstandardní spolupráci koordinátorky zahraničních výjezdů na UAG dr. Kubatové Pitrové a vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Mgr. Adama Jareše, mohou již několik let absolvovat studenti UAG svou povinnou zahraniční stáž v pobočce CzechTrade, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.

Od minulého roku se jedna z našich absolventek a zároveň i zdejší bývalá praktikantka Kristýna Kubíčková stala stálou posilou pracovního týmu v CzechTrade.

Odborné pracovní stáže by měly plnit právě tento účel. Propojovat studenty s praxí již v průběhu studia a zlepšovat jejich vyhlídky na pozdější pracovní uplatnění na českém i unijním trhu práce.

Kristýně Kubíčkové gratulujeme a zároveň si vážíme spolupráce s agenturou CzechTrade.

Zleva: Kristýna Kubíčková (absolventka UAG), Mgr. Adam Jareš (vedoucí zahraniční kanceláře), Ladislav Horký (náš současný student a praktikant)