Mezinárodní česko-německá konference Od tradice k budoucnosti/Aus der Tradition in die Zukunft

Ústav česko-německých studií a germanistiky FF JU uspořádal ve spolupráci s Univerzitou v Pasově česko-německou konferenci s názvem Aus der Tradition in die Zukunft/Od tradice k budoucnosti. Konference se konala v dubnu 2019 v rámci řešení mezinárodního projektu "Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit/Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce". Projekt byl realizován v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 a byl řešen společně s Filozofickou fakultou Univerzity Pasov v období let 2016 – 2019.