prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

 • 1986 – 1989
   

„Jazyk jako prostředek společenské komunikace, jeho úloha ve struktuře řízení společenských procesů a při formování společenského vědomí“

Státní výzkumný úkol IX - 8 – 7, řešitelské pracoviště: ÚJČ ČSAV Praha

Spoluřešitelka


 • 2004 - 2006
   

"Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu"

Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/04/1034, řešitelské pracoviště: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta

Spoluřešitelka


 

 • 2005 - 2006
   

"Národnostní, sociální a ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století"

Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze

Odpovědná řešitelka


 

 • 2005 - 2007
   

"Čechoamerická periodika"

Výzkumný projekt Grantové agentury ČR 405/05/2402, řešitelské pracoviště: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Odpovědná řešitelka


 

 • 2009 – 2011
   

„MIG-KOMM-EU – Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa“

Vědeckovýzkumný projekt Evropské unie EU 504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP, garant a hlavní řešitel: Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. Ansbach - Berlin - Jena

Spoluřešitelka


 

 • 2012 - 2014
   

"Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických“

Vědeckovýzkumný projekt Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v Praze

Odpovědná řešitelka


 

 • 2016 – 2019
   

„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS    2014 – 2020.

Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Vedoucí projektu