prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

 


Pracovna
 


00 010

 

 


387 774 891


E-mail
 


krajic@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny

Učební plány

 

  • ​Úvod do archeologie II
  • Hmotná kultura středověku I
  • Hmotná kultura středověku II
  • Hmotná kultura středověku III
  • Archeologie medievální a postmedievální Evropy I
  • Archeologie medievální a postmedievální Evropy II
     

 


◽  Životopis

Publikační činnost

Bakalářské práce

Diplomové práce