Netolice 2008

Na místě původního přemyslovského kastelánského hradu, zmiňovaného v Kosmově kronice již k roku 981, postupně vzniká archeopark, zaměřený na období vzniku českého státu v 10.-13. století s ukázkami opevnění, bydlení, řemeslnických dílen, kastelánským palácem, kostelem a návštěvnickým centrem. Jde o první jihočeskou archeologickou památku, prezentovanou metodou přímé rekonstrukce, doplněnou o prvky skanzenu na způsob open-air muzea. Všechny práce jsou prováděny dobovými technikami, tj. s ověřováním původních technologií, materiálů a nástrojů. V roce 2007 byl v rámci etapy I. dokončen první objekt, ukázka opevnění se strážní věží jako rozhlednou.

Součástí projektu je také archeologický výzkum v těch místech slovanského hradiště, která budou výstavbou archeoparku dotčena. Terénní práce vede firma Archeos, společnost pro archeologii a památky. Od r. 2007 participuje na výzkumu také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jejíž studenti oboru archeologie vykonávají na památce v letních měsících povinnou vysokoškolskou terénní praxi.

V roce 2008 se studenti archeologie zapojili do odkryvných prací, učili se terénní dokumentaci i základnímu ošetření a třídění nalezeného materiálového fondu. Kromě toho se mohli seznámit jak se specializovanými terénními technikami prospekce a dokumentace, tak s obsahem a cíli projektu archeoparku. Pobyt v Netolicích byl doplněn o večerní přednášku, kterou na téma "Archeopark Netolice" (Jaromír Beneš) a Nové dokumentační metody v archeologii" (Rudolf Krajíc - Jiří Šindelář) uspořádalo pro studenty i místní zájemce ze strany veřejnosti město Netolice v prostorách muzea.

V podobném obsahu je předpokládána realizace studentské archeologické praxe i v roce 2009.