Termíny a pokyny pro odevzdávání bakalářských prací

Termíny a pokyny pro odevzdání BP v AR 2019/20

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

"Zimní termín" SZZ

do 9. 12. 2019


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

"Letní termín" SZZ 

do 11. 5. 2020

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

"Podzimní termín" SZZ 

do 31. 7. 2020