Termíny a pokyny pro odevzdávání diplomových prací


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce

"Zimní termín" SZZ

 do 9. 12. 2019

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce

"Letní termín" SZZ

 do 11. 5. 2020

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce

"Podzimní termín" SZZ

 do 31. 7. 2020