Přihláška, potvrzení o přijetí

Jak se přihlásit a jak získat potvrzení o přijetí na kurz potřebné pro vyřízení víza?

 1. Nejprve je nutné vyplnit přihlášku (k dispozici zde), poté ji vytisknout a vlastnoručně podepsat. Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s fotokopií pasu na e-mail: mmaturova@ff.jcu.cz.
  ❕ V případě, že zájemce není plnoletý, je nutné doložit úředně ověřený překlad písemného souhlasu rodičů s pobytem nezletilého na území ČR a jeho vzděláváním v programu CŽV, v rámci něhož není zajištěn žádný dozor nad nezletilou osobou.
   
 2. V případě, že máte zájem o ubytování na kolejích JU (bližší informace zde), zaškrtněte příslušné políčko v přihlášce na kurz. Přidělení ubytování Vám garantujeme při podání přihlášky do 14. 5. 2021, poté bude kapacita kolejí prověřována na vyžádání.
   
 3. Na základě Vámi zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura, její úhradu v plné výši je třeba provést do 14 dní od jejího vystavení.
   
 4. Po přijetí platby Vám bude vystaveno a zasláno potvrzení o přijetí na kurz, které potřebujete k vyřízení víza (dlouhodobé vízum, bližší informace zde). V případě, že požadujete ubytování na koleji, bude Vám zaslána také ubytovací smlouva
   
 5. Přihlášku na kurz pro akademický rok 2021/22 je možné podat nejpozději 11. 9. 2021, avšak s ohledem na minimální dobu potřebnou pro vyřízení víza (alespoň 90 dní), doporučujeme podat přihlášku dříve.
   
 6. Přejeme Vám hodně štěstí při vyřizování víza!