Základní informace

 • Kurz je určen zahraničním zájemcům, se znalostí jiného slovanského jazyka (rodilí mluvčí nepotřebují znalost dokládat, nerodilí mluvčí doloží znalost mezinárodně uznávaným certifikátem na úrovni minimálně C1 podle SERR) nebo češtiny (nutné doložit mezinárodně uznávaný certifikát na úrovni minimálně A2 podle SERR), kteří chtějí studovat v českých studijních programech na českých vysokých školách. Je koncipován jako jednoletý kurz s denní výukou Jazykové (příp. odborné) přípravy ke studiu akreditovaného studijního programu organizovaného veřejnou vysokou školou.
   
 • Výuka probíhá po dobu dvou semestrů (tedy 2 x 14 týdnů) a zahrnuje 20 vyučovacích hodin českého jazyka. Výuka probíhá dle rozvrhu v prostorách JU.
   
 • Naši fundovaní, zkušení a přátelští lektoři Vám pomohou osvojit si dovednosti pro komunikaci v českém jazyce potřebné nejen pro přijetí na vysoké školy, ale i pro běžný život v Česku. Během kurzu Vás budeme připravovat na složení mezinárodně uznávané zkoušky CCE na úrovni B1/B2 podle SERR (podrobnosti → ZDE), která je organizována Ústavem odborné a jazykové přípravy Univerzity Karlovy.
   
 • Na konci kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením dosažené jazykové úrovně podle SERR.
   
 • Účastníci našich kurzů se mohou v případě zájmu zapojit do aktivit Mezinárodního studentského klubu Jihočeské univerzity, případně využít služeb Centra na podporu integrace cizinců