Jazykové kurzy češtiny pro cizince

(ERASMUS, CEEPUS, employees...)

Semestrální kurzy českého jazyka jsou nabízeny všem zahraničním studentům Jihočeské univerzity, především pak stipendistům programu Erasmus / Sokrates a jiných podobných programů.

 

V průběhu akademického roku jsou nabízeny následující kurzy:

Základní kurz českého jazyka

  • Kurz je zaměřen na rozvinutí základních jazykových kompetencí. Účastníci kurzu jsou v jeho rámci seznámeni také se základními aspekty české kultury.
  • Kurz je vyučován převážně v angličtině.
  • Rozsah: 2 hodiny / týdně.
  • Kurz je zakončen písemným testem.

 

Kurz českého jazyka pro pokročilé I, II

  • Cílem kurzu je zlepšit dosavadní jazykové znalosti studenta. Zaměřuje se především na rozvinutí schopnosti plynulé konverzace, týkající se různých tematických oblastí (česká kultura, historie, politika, způsob života).
  • Kurz je vyučován v češtině a angličtině.
  • Rozsah: 2 hodiny / týdně.
  • Kurz je zakončen písemným testem.

 

❕ Všichni studenti kurzů češtiny pro cizince jsou povinni se zaregistrovat ve STAGU. Zkratka předmětu: UBO/ERAZ (začátečníci); UBO/ERAP (pokročilí). Předmět je ohodnocen šesti kredity.

 

Kontakt pro zájemce o kurzy: mmaturova@ff.jcu.cz