Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ZS 2020/2021


 PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.
 

pondělí: 11.20 – 12.05 a úterý: 14.00 – 14.45


 prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
středa: 8.30 – 9.45

 Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
 
čtvrtek: 13.45 – 14.30

 PhDr. et Mgr. David Franta
 

úterý: 12.20 – 14.00


 Mgr. Martina Halamová, Ph.D.
 
středa: 11.20 – 13.00

 doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
 
po domluvě e-mailem

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
 
úterý: 9.30 – 11.00

 doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.
 

středa: 10.35 – 12.05


 doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.
 
pondělí: 14.00 – 15.30

 Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
 
úterý: 9.00 – 10.30

  Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.
 

pondělí: 16.30 – 17.30


 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 
středa: 8.30 – 9.30

 Mgr. Anna Papoušková
 
po domluvě e-mailem 

 PhDr. Věra Pospíšilová
 
po domluvě e-mailem

 Mgr. David Skalický, Ph.D.
 
čtvrtek: 9.35 – 10.35

 prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
 

úterý 8.00 – 9.30


 Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.
 
mateřská dovolená

 Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.
 
pátek: 9.00 – 10.00

 

Konzultace v jiném termínu je možné si domluvit s vyučujícími osobně, nebo e-mailem.