Grantové projekty Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.

 

2017: Korespondence Vladimíra Holana (GA JU 116/2017/H, hlavní řešitel)

2016–2018: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů (GA JU 143/2016/H, člen týmu)