Granty

  • 2016- 2019: OP VVV Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, Odborný metodik - Český jazyk (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660)