Grantové projekty Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.

GAČR 20-06229S: První tištěný staročeský žaltář, filologická analýza a kritická edice (2020, ÚJČ AV ČR). Člen řešitelského týmu.

MŠMT ČR LM2015081: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (2016–2019, ÚJČ AV ČR). Člen řešitelského týmu.

GAČR 15-00987S: Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině (2015–2017, ÚJČ AV ČR). Člen řešitelského týmu.

MK ČR DF12P01OVV028: Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství, IT JAKUB (2012–2015, ÚJČ AV ČR). Člen řešitelského týmu.

GAČR P406/10/1140: Výzkum historické češtiny na základě nových materiálových bází (2012–2014, ÚJČ AV ČR). Člen řešitelského týmu.

GAČR P406/10/1153: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování (2012–2014, ÚJČ AV ČR). Člen řešitelského týmu