Zadání bakalářských prací na URO FF v AR 2019/2020

Zadání bakalářských prací na URO FF v AR 2019/2020. Obhajoby v roce 2021.

doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

KONEČNÁ Elen
Neologismy v době "koronakrize". Srovnání češtiny a španělštiny.

ŠIMONÍKOVÁ Bára
Studentský slang: formální a sémantická analýza španělštiny ve srovnání s češtinou.

 

Mgr. Kateřina DRSKOVÁ, Ph.D.

FEJTKOVÁ Blanka
La représentation de la spéculation financi\`{e}re dans les romans d´Émile Zola La Curée et L´Argent.

ROUČKOVÁ Tereza
Divadelní hry Jeana-Paula Sartra v českých překladech a na českých scénách.

 

Doc. PhDr. Ondřej PEŠEK, Ph.D.

JASZOVÁ Natálie
Arabismy v současné francouzštině.

ŠIMKOVÁ Andrea
Slovotvorné prostředky v studentském žargonu (slangu) současné francouzštiny.

 

PhDr. Jana PEŠKOVÁ, Ph.D.

ČAPKOVÁ Tereza
Respondentní prostředky demonstrativních determinantů (kontrastivní korpusová analýza).

DLOUHÁ Jolana
Respondentní prostředky terminativnosti (kontrastivní korpusová analýza).

KOSTUDISOVÁ Simona
Respondentní prostředky saturativnosti (kontrastivní korpusová analýza).

NOVÁKOVÁ Kateřina
Respondentní prostředky českých modálních sloves v čase minulém (kontrastivní korpusová analýza).

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

BOISSINOT Maël
Odborná praxe ve společnosti Madeta a.s.

BUROVÁ Tereza
Komparativní analýza českého a španělského dědického práva a rozbor příslušné španělské právní terminologie s glosářem.

MINÁŘOVÁ Eliška
Komparativní analýza české a španělské úpravy pobytu cizinců a rozbor příslušné španělské právní terminologie s glosářem.

NOVAKOVIĆOVÁ Diana
Komparativní analýza českého a francouzského správního soudnictví a rozbor příslušné francouzské právní terminologie s glosářem.

ROŽCOVÁ Petra
Komparativní analýza české a francouzské úpravy nekalé soutěže a rozbor příslušné francouzské právní terminologie s glosářem.

 

prof. PhDr. Jitka RADIMSKÁ, Dr.

VYSUŠILOVÁ Alice
Současná francouzská dramatická tvorba v českém kulturním prostředí.

 

Ing. Lucie Tichá, Ph.D.

WALTEROVÁ Veronika
Specifika dovozu zboží ze Španělska do ČR

 

Zadání bakalářských prací si můžete vyzvednout na sekretariátu Ústavu romanistiky FF JU.