Zadání diplomových prací na URO FF v AR 2019/2020

Zadání diplomových prací na URO FF v AR 2019/2020. Obhajoby v roce 2021.

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

ROZSNYOVÁ Sandra, Bc.
Konceptualizace a metafory: kontrastivní analýza somatické frazeologie v češtině a španělštině

SVOBODOVÁ Sandra, Bc.
Osvojování řeči v multilingvním prostředí

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

BUREŠOVÁ Nikola, Bc.
Vybrané lexikální jednotky v právních textech a strategie jejich překladu (španělština - čeština)

DOMÍNGUEZ CÁCERES Diego
Jazyk mladých ve výuce španělštiny.
Lenguaje coloquial juvenil en España: una propuesta didáctica para el aula de ELE

PIVKOVÁ Dominika, Bc.
Způsoby oslovování na území Latinské Ameriky

 

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.

VUONG Vy Linh
Problematika integrace žáků s cizím mateřským jazykem do prostředí českých středních škol

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

BŘEZINA Petr, Lic.
Francouzské verbo-nominální vazby z oblasti zdravotnictví a jejich srovnání s češtinou

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

ZAMPINOVÁ Pamela, Bc.
Bilingvismus a jeho vliv na jazykové interference v hovorové italštině u dětí z italsko-českých rodin žijících v Čechách

 

Zadání diplomových prací si můžete vyzvednout na sekretariátu ÚRO FF JU.