Publikační činnost

  • Hodková Kateřina (2020), „Romanismy v Novém občanském zákoníku a jejich francouzské ekvivalenty“. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 12 (1): 61-82