URO/QZB14 Dějiny románských literatur se zaměřením na italskou literaturu

V rámci ústní zkoušky si student losuje dvě otázky:

1) Otázku z okruhu A 

2) Otázku z okruhu B 

 

A - Dějiny románských literatur do konce 18. století

1/ První literární památky v románském jazyce
2/ Trubadúrské písně jako nové pojetí evropské lyriky a jejich první pokračovatelé
3/ Sicilská a toskánská básnická škola, dolce stil novo a Petrarca
4/ Hrdinský epos v románských jazycích a karlovská látka (matiere de France)
5/ Románská epika keltského původu (matiere de Bretagne)
6/ Středověká parodie rytířského románu, antický román, fablely (fabliaux), kurtoazní alegorie, žákovská poezie
7/ Dantova Božská komedie
8/ Humanistický "objev" antiky, studia humanitatis a florentská Akademie
9/ Rytířská epika a próza v 15. a 16. století
10/ Petrarkismus a antipetrarkismus
11/ Idylická a arkadická literatura 15. až 17. století
12/ Zrození krátké prózy a vývoj povídky od 11. do 17. století
13/ První velké prózy 16. století
14/ Literární manýrismus
15/ Barokní poezie
16/ Náboženská poezie a mysticismus 16. století
17/ Barokní divadlo
18/ Barokní román
19/ Barokní myslitelé
20/ Formulace estetiky klasicismu
21/ Klasicistní divadlo
22/ Klasicistní román
23/ Osvícenští myslitelé
24/ Nové impulzy v divadle 18. století
25/ Nové impulzy v próze 18. století

 

studijní literatura:

Černý, V., Až do předsíně nebes, Praha, Mladá fronta, 1996.

Černý, V., Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti I.-IV. (Jinočany, H&H, 1998, 1998, 2005; Praha, Academia, 2009).

Forbelský, J.; Bělič, O., Dějiny španělské literatury, Praha, SPN, 1984.

Le Goff, J., Encyklopedie středověku, Praha, Vyšehrad 2002.

Le Goff, J., Kultura středověké Evropy. Praha, Odeon, 1991.

Mikeš, V., Divadlo španělského zlatého věku, Praha, Divadelní ústav, 1995.

de Sanctis, F., Dějiny italské literatury, Praha, SNKLHU, 1959.

Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha, Libri, 2002.

Slovník italských spisovatelů, Praha, Libri, 2004.

Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Praha, Libri, 1999.

Studie z francouzského osvícenství: Montesquieu, Voltaire, Diderot, Praha, Karolinum 2003.

Šrámek, J., Dějiny francouzské literatury v kostce, Olomouc, Votobia, 1997.

Šrámek, J., Panorama francouzské literatury od počátku po současnost I, II, Brno, Host, 2012.

 

B - Italská literatura 19. a 20. století

1. Preromantická literatura v Itálii: Ugo Foscolo

2. Podoby italského romantismu: Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni

3. Italská literatura druhé poloviny 19. století: Milánská Scapigliatura, Giovanni Verga a verismus

4. Italská literatura první poloviny 20. století: Gabriele D'Annunzio, Luigi Pirandello, Italo Svevo

5. Futurismus: charakteristika, představitelé, díla

6. Italští básníci Giuseppe Ungaretti a Eugenio Montale

7. Neorealismus: charakteristika, představitelé (Alberto Moravia, Italo Calvino, Cesare Pavese, Primo Levi, Beppe Fenoglio) a jejich díla

8. Umberto Eco, život a dílo

9. Současná italská literatura: témata, představitelé a díla (individuální volba podle četby, např. Roberto Saviano, Paolo Giordano, Elena Ferrante, Niccolò Ammaniti, Giorgio Vasta atd.)

10. Italská literatura 19. a 20. století v českém překladu

 

studijní literatura:

Gioanola, E., Storia della letteratura italiana, Milano, Librex, 1987.

Guicciardini, F. (ed. Constantino Panigada). Storia dell´Italia I-V, Bari, 1967.

Manacorda, G. Storia della letteratura contemporanea (1940-1975), Roma, Editori Riuniti, 1977.

Pospíšil, I.; Dembická, S., Světové literatury 20. století v kostce (americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská), 1. vyd. Praha, Libri, 1999.

Salinari, C., O moderní italské literatuře, Praha, Československý spisovatel, 1964.

Sapegno, N., Compendio di storia della letteratura italiana III, Firenze, La Nuova Italia, 1963.

de Sanctis, F., Dějiny italské literatury, Praha, SNKLHU, 1959.

Seidl, I., La letteratura italiana del Novecento, Brno, UJEP, 1985.

Slovník italských spisovatelů, Praha, Libri, 2004.

Spagnoletti, G., La letteratura italiana del nostro secolo I-III, Milano, Mondadori, 1985.