Souvislá praxe URO/PXB a URO/SPX - smlouva o praxi

Odborná praxe je povinnou součástí studijního programu a má za cíl praktické využití teoretických znalostí a poznatků nabytých během předchozího studia. Praxe má sloužit především k osvojení si pracovní kultury, profesních návyků, obvyklé pracovní náplně dané profese a doplňuje v tomto směru univerzitní vzdělání a přispívá tak k lepší přípravě vstupu studenta na trh práce.

 

  • URO/PXB a URO/PXE (4 týdny)
  • URO/SPX (6 týdnů)


Podmínkou pro získání zápočtu je obhájení zprávy o průběhu praxe (prezentace firmy/instituce a pracovní náplně studenta ve studovaném jazyce, cca 15 minut).

→ Návod, jak prezentovat praxi, najdete ZDE

 

Model formuláře potvrzení o vykonání praxe (text potvrzení je vždy nutno upravit podle potřeb):

 


Hlavičkový papír pracoviště

Podnik nebo instituce:

Sídlo:

Kontakt:

Zastoupený(á):

 

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉ STÁŽE

 

Tímto potvrzujeme, že ......................................................., narozen(á) ....................................., student(ka) 3. ročníku oboru Francouzský jazyk (pro mezinárodní obchod)/Španělský jazyk (pro mezinárodní obchod)/Italský jazyk na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích absolvoval(a) na našem pracovišti odbornou praxi o délce 6/4 týdnů a to od ............................ do ..................................... .

 

Stručný popis předmětu činnosti stážisty:

 

Stručné hodnocení stážisty:

 

Nová povinnost: Před zahájením praxe student musí předložit garantovi předmětu Smlouvu o zabezpečení odborné praxe studenta, podepsanou jím samotným a zaměstnavatelem. Následně bude zajištěn podpis ze strany školy. Model smlouvy najdete ZDE.