Zajímavé odkazy

➡️ Své tipy na zajímavé stránky a upozornění na nefunkční odkazy zasílejte laskavě e-mailem na adresu: radimsky (zavináč) ff.jcu.cz

 

Potřebujete online slovník...

→ Slovníky a encyklopedie

 

→ Metaportál LEXILOGOS

překladové slovníky z/do italštiny z velkých evropských jazyků

→ výkladový slovník Sabatini-Coletti

→ výkladový slovník nakl. Hoepli

slovník a encyklopedie nakl. Treccani

... a řada dalšího i pro studium jazyka


Il Dizionario italiano


Vocabolario degli Accademici della Crusca 


Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (skvělý online slovník staré italštiny)

Debdict
Slovník spisovné češtiny
Slovník spisovného jazyka českého
Příruční slovník češtiny
Slovník cizích slov, synonym, frazeologie a idiomatiky
Encyklopedie Diderot

Překladové česko-italské slovníky

 

Neexistuje seriózní elektronický překladový slovník pro češtinu!

Dostupné jsou pouze různé amatérsky sestavené „glosáře", které vám nabídnou netříděný seznam možných ekvivalentů daného slova.

V tomto ohledu lze doporučit zejména:

→ Metaportál Lexicool – umožňuje prohledávat současně několik on-line slovníků; v dolní části stránky jsou k dispozici i jednojazyčné české slovníky (zkratky, synonyma-antonyma, cizí slova...)

→ Překladatelský nástroj Glosbe – nabízí vyhledání zadané fráze v paralelním korpusu textů (hledání je ale přibližné a výsledky je třeba pečlivě třídit a interpretovat)


Hledáte odbornou bibliografii...

→ Knihovny a bibliografické zdroje

 


Metavyhledávač bibliografie (Karlsruhe)

            - Prohledává současně katalogy celé řady významných světových knihoven

                - Můžete si ověřit bibliografickou informaci o hledané knize
 


Česká národní bibliografie (Národní knihovna ČR)


→ Elektronická knihovna Archive.org     


→ Elektronická knihovna Questia


Google books

- Bibliografické informace o knihách – ale ne vždy 100% spolehlivé ! (neověřují knihovníci)

- Plné texty některých knih (z důvodů autorských práv nejsou vždy kompletní)

- Můžete si „zběžně" prohlédnout knihu, kterou jste nesehnali v knihovně, podívat se na obsah...


Google scholar    


→ Elektronické časopisy
 


Journal seek

            rozsáhlá databáze světových odborných periodik


Écho des études romanes

                časopis FF JU v Č. Budějovicích


I-literatura

            internetový literární časopis (česky)


Persee

                Metaportál elektronických časopisů z humanitních věd

                (rozhraní ve francouzštině)

→ Studi di glottodidattica

http://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/glottodidattica/issue/archive

 


→ nezapomeňte také na e-zdroje dostupné přes Akademickou knihovnu JU !


→ Weby s literárními texty...
 


→ Elektronická knihovna Manunzio


Dantovský projekt Princeton University


Dante na webu                    

 

... a weby věnované italské literární produkci

→ Databáze Books in Italy

 


Hledáte zdroje pro jazykovědný výzkum...

 

→ Jazykové korpusy (není-li uvedeno jinak, přístup do korpusů je zdarma, ale musíte se zaregistrovat, obvykle faxem odeslat prohlášení o nekomerčním užití dat)
 


CORIS/CODIS - Corpus di Italiano Scritto  

                on-line korpus současné italštiny + korpus právních textů


Sketch Engine

  • korpusy na základě webových textů, placený přístup (30 dní zdarma) - cca 50 GBP/rok
  • obsahuje největší existující korpusy italštiny: ItWac a ItTenTen
  • přehledné vyhledávání vč. CQL (Corpus Query Language), lematizace
  • možnost zobrazit si "Word sketch" - typické kolokace daného slova seřazené přehledně podle syntaktických vzorců
  • pokročilé filtrování výsledků a statistické funkce  
     


Český národní korpus

            - referenční korpusy pro češtinu


Intercorp

            - paralelní korpusy češtiny a dvaceti dalších jazyků, vč. italštiny


Chcete on-line studovat jazyk / hledáte materiály pro výuku...

 

→ Výuka italštiny - didaktické materiály


→ Rozcestník na různé didaktické stránky


Matdid

                Vynikající materiály pro výuku, pravidelně aktualizované


Alpha centauri


Tuttitalia-linguistica


Chcete vyjet na erasmový pobyt do Itálie a sháníte informace...
 

→ prosíme absolventy erasmových pobytů o zaslání důležitých tipů a příp. kontaktu na sebe


...nebo hledáte něco jiného z italianistiky

 

→ Instituce


Accademia della Crusca

 

→ Italština v Čechách


Italský kulturní institut (Istituto Italiano di Cultura)


WEBIT - Italský portál v ČR


→ Společnost přátel Itálie – jihočeská pobočka

 

→ Osobní weby lingvistů


Michele Cortelazzo


Nunzio La Fauci


Pavel Štichauer

 

→ Videokurzy 


Cyklus přednášek z formální lingvistiky na MFF UK v Praze

 

→ Překlad a tlumočení


Obec překladatelů


Jednota tlumočníků a překladatelů


Slovník českých překladatelů (od r. 1945)

 

→ Furlanština


Elektronická skripta o furlanštině (východní rétorománštině)

česky

furlansky

 

→ Stáže (mimo Erasmus)


Akademická informační agentura (AIA) Domu zahraničních služeb (DZS)

 

→ Ostatní


Linguaggio amministrativo


Lingua Giovani