Nové studijní plány

Uchazeči o studium bakalářských či navazujících magisterských studijních programů si na stránce pro uchazeče mohou prohlédnout nové studijní plány.

Nové studijní plány - viz http://www.ff.jcu.cz/ustavy/uuk/pro-uchazece. (Týkají se pouze studentů, kteří zahájí své studium v příštím akademickém roce; současní studenti dostudují podle svého stávajícího studijního plánu.)

K informacím o nových možnostech studia, resp. kombinacích studijních programů - viz http://www.ff.jcu.cz/uchazeci-o-studium (k této věci bude rovněž začátkem letního semestru svoláno shromáždění akademické obce).