Publikační činnost

1. Odborné knihy (monografie)

Laboratoře inovací. Centra a osobnosti klenebního umění střední Evropy 15. století, České Budějovice 2017.

2. Kapitoly v odborných knihách (kolektivních monografiích)

10) Gesta postav na deskách z Doudleb a jejich předlohy, in: Petra Lexová - Lenka Vrlíková (ed.), Gesta v umění, Brno 2018, s. 55 - 70.

9) Jaká revoluce způsobila konec "pozdní gotiky"?, in: Johana Lomová - Jindřich Vybíral (edd.), Umění a revoluce, Praha 2018, s. 250 - 269.

 8) Lobkowiczký "altán" v kadaňském klášteře a jeho sklípkové klenby, in: Petr Hlaváček et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018, s. 89 - 113.

7a) Hynek Látal – Petra Lexová – Martin Vaněk, Intersurveys. The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300 – 2016. A guide through the permanent exhibition, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2017, nestr., 84 hesel.

7) Hynek Látal – Petra Lexová – Martin Vaněk, Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2016. Průvodce stálou expozicí, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2016, nestr., 84 hesel.

6) Případ Přemysl, in: Anežka Bartlová (ed.), Manuál monumentu, Praha 2016, s. 119 – 137.

5) Krajiny domova – obrazy symbiózy, in: Hynek Látal (ed.), Adolf Träger. Krajiny domova, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2015, s. 27 – 32.

4) Práce tzv. Mistra Kefermarktského oltáře ve sbírkách AJG ?, in: Hynek Látal (ed.), Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2014, s. 11 – 20.

3) Možnosti queer interpretace staršího českého umění, in: Martin C. Putna (ed.), Homosexualita v dějinách české kultury, Praha 2011, s. 299 - 319.

2) Rožmberský reliéf Čtrnácti svatých pomocníků. Půdorys blaženosti, in: Lubomír Slavíček - Pavel Suchánek - Michaela Šeferisová Loudová (edd.), Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 23 - 31.

1) Anton Erhard Martinelli ve službách Schwarzenbergů, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 219 - 228.

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných periodikách

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

5) Poznámky ke stavební historii kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti, Průzkumy památek XV, 1/2008, s. 135 - 142.

4) Úvahy nad objevenou dizertací Viktora Kotrby, Umění LV, 2007, s. 69 - 72.

3) Původ klenebních obrazců Hanse Getzingera, Umění LIV, 2006, s. 118 - 138.

2) Odpověď Romanu Lavičkovi, Umění LIII, 2005, s. 401 - 402.

1) Pozdně gotické kostely v jižních Čechách 1480-1520, Umění LII, 2004, s. 136 - 151.

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

          7) Velké umění z malé země v roce 2020 ve Zlíně, Prostor Zlín XXVII/2020, č. 1, s. 3 – 6.

          6) Kampusy a hierarchie zahušťování prostoru po roce 1989, Era 21, č. 1, 2018, s. 20 - 23 (spoluautor Filip Šenk)

5) Skvělý standard, Era 21, č. 5, 2016, s. 16.

4) Jako princenza Koloběžka, Era 21, č. 6, 2015, s. 16 – 17.

3) Gottfried Helnwein, Art&Antiques, 6/2008, s. 10-18.

2) Vánoční meditace, Art & Antiques 12/2007, s. 6.

1) Josef Emanuel Fischer z Erlachu - "autor" barokní podoby českobudějovické radnice, Výběr XXXVIII, 2001, č. 4, s. 310-320.

4. Články ve sbornících

3) Vetřelec nebo rejnok? Současná architektura muzeí a uměleckých sbírek, in: Martin Vaněk (ed.), Sborník příspěvků z odborného sympozia k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou 2010, s. 97 – 107.

2) Metody neformálního vzdělávání ve výuce dějin umění, in: Luba Hédlová - Robert Mečkovský - Jitka Matulová (ed.), 2. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice, Brno 2009, s. 40 - 44.

1) Regionální dějiny umění. Jejich smysl a vztah k evropské dotační politice, in: Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR uskutečněné ve dnech 21. - 23. dubna 2006 na SDU FF MU 2006, Brno 2007, s. 92 - 95.

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

          5. 1. Učební texty

1) Hynek Látal - Ladislav Zikmund (eds.), Gender v umění. Antologie textů kurzu Gender v umění na Ústavu estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích, Praha - České Budějovice 2008, internetová publikace na www.obrazar.com.

          6. Popularizační texty

3) Ruce Tilmanna Riemenschneidera, Živá historie, 6/2019, s. 72–76.

2) Trochu jiné umění trochu jiné Evropy. Erotika a politika gay a lesbického hnutí ve východní a střední Evropě, FEMA, č. 4, léto 2011, s. 30 - 31.

1) Překrásné utrpení, Českopis, červenec/srpen 2006, s. 34 - 35.

7. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

15) (ed.), Adolf Träger. Krajiny domova, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2015, 71 s.

14) Kateřina Blaháková - Hynek Látal (edd.), Obrazy osvícení. Tibetské umění v českých sbírkách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2014, nestr.

13) (ed.), Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2014, 122 s.

12) (překlad z NJ), Stefan Kraus, K čemu muzeum? K čemu umění? Otázky sféře uměleckého provozu, 69. Bulletin Moravské galerie v Brně 2013, s. 10 – 21.

11) (překlad z NJ), René Block, Hommage á Lidice 1967 – výstava na hraně historické události, 69. Bulletin Moravské galerie v Brně 2013, s. 128 – 137

10) (překlad z NJ), společně s Markétou Ederovou) Jiří Fajt (ed.), Europa Jagellonica 1386-1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Průvodce výstavou, GASK Kutná Hora 2012, 260 s.

9) (překlad z NJ), Wilhelm Georg Rizzi, Antonio Beduzzi. Projekt divadla pro císařský dvůr, in: Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Slavíček, Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 75 – 83.

8) (překlad z NJ), Hellmut Lorenz, „...wie ich die Architectur nach Römischer ard habe lährnen müssen...“ František Antonín Grimm studuje u Nicoly Salviho v Římě, in: Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Slavíček, Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 85 – 93.

7) (překlad z NJ), Petra Kalousek, Zámek Náměšť na Hané. Isidore Ganneval jako zprostředkovatel typu maison de plaisance podle Blondela a Briseuxe?, in: Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Slavíček, Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 105 – 113.

6) Milena Bartlová - Hynek Látal (edd.), Tvarujete si sami? Sborník příspěvků 3. sjezdu historiků umění, Praha 2011.

5) heslo Benedikt Ried, in: Robert E. Bjork (ed.), The Oxford dictionary of the Middle Ages,  sv. 1, Oxford-New York 2010.

4) heslo Hradec Králové, in: Robert E. Bjork (ed.), The Oxford dictionary of the Middle Ages,  sv. 2, Oxford-New York 2010.

3) (překlad z NJ), Stefan Bartilla, Flámské a holandské malířství 16. - 18. století. Průvodce sbírkou Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou 2009, 153 s.

2) (ed.), Mozarts Rache. Reflecting Mozart (kat. výst.), Mozarthaus Vienna a Městské divadlo Brno, Brno - Wien 2006.

1) (překlad z NJ, společně s Lucií Burešovou) Volker Gebhardt, Malířství. Edice Malá encyklopedie, Brno 2004, 216 s.

8. Recenze

11) Tak jsme se tedy už dočkali (rec. knihy Jana Maříková-Kubková (ed.), Katedrála viditelná a neviditelná, Praha 2019), Art and Antiques, říjen 2019, s. 84–85.

10) (rec.) Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, Bulletin UHS, 2019, č. 1, s. 30–32.

9) O umění, které neexistuje (recenze knihy Milena Bartlová, Pravda zvítězila, Praha 2015), Art and Antiques, č. 2, únor 2016, s. 66 – 68.

8) Hezká podívaná s hranicemi (recenze výstavy Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, NG Praha – Valdštejnská jízdárna), Dějiny a současnost 38, č. 1, leden 2016, s. 5.

7) Protřepat, nemíchat. Nestálá expozice Slovenské národní galerie, Art and Antiques, č. 9, září 2015, s. 90 – 91.

6) Špásy jen pro zasvěcené? Obrazy krásy a spásy v Západočeské galerii, Art and Antiques, č. 2, únor 2014, s. 71 – 72.

5) (rec.) Tim Juckes, The Parish and Pilgrimage Church of St Elizabeth in Košice. Town, Court and Architecture in Late Medieval Hungary, Umění LXI, 2013, s. 78 – 80.

4) (rec.) Hans Belting, Faces. Eine Geschichte des Gesichts, 69. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2013, s. 174 – 175.

3) (rec.) Rožmberkové. Rod českých velmožů a jejich cesta dějinami, Bulletin UHS, 2012, č. 1., s. 16-18

2) Rozpolcená katedrála, Art and Antiques, č. 12 + 1, prosinec 2011 – leden 2012, s. 90 – 91.

(rec.), Pavel Kalina - Jiří Koťátko, Praha 1310 - 1419. Kapitoly o vrcholné gotice, Umění LIV, 2006, s. 464 - 466.

1) Milena Bartlová - Hynek Látal - Dana Stehlíková (rec.), Gotik Schätze Oberösterreich (ed. Lothar Schultes - Bernhard Prokisch). Kat. výst. Oberösterreichisches Museum Linz, Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra, 2002, Umění LII, 2004, s. 87 - 91.

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

          9. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

1) Forum Kunst des Mittelalters, Halberstadt, 21. – 23. 9. 2011, vedoucí sekce „Mittelalterliche Kunst und die Natur“ (společně s Milenou Bartlovou)

2) Massen sterben – Wege des Erinnerns an zwei Weltkriege in europäischer Perspektive, Universität Salzburg, Kunstquartier, 21. – 22. listopadu 2019, příspěvek: Tote, die keiner erinnern darf. Kriegerdenkmäler in den zerstörten Orten des südböhmischen Grenzgebietes.

           9. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

Teplé dějiny v českých zemích, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 29. – 30. listopadu 2019, příspěvek: Milenci a skřítci: Queer interpretace malířského díla bratří Boháčů

Faces of the Community: Agency and Meaning in Urban Visual Communication, Central Europe 1400 – 1700. Mezinárodní konference. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 12. - 14. listopadu 2015, příspěvek: Morality and loyalty exempla on the facade of the town hall in České Budějovice.

Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (minulost, současnost, budoucnost). Konference k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, České Budějovice, 24. – 25. září 2013, příspěvek: Práce tzv. Mistra Kefermarktského oltáře ve sbírkách AJG ?

ArtHist 2013. Mezinárodní konference doktorandů dějin umění, Olomouc, 15. - 16. května 2013, vedoucí sekce

9.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

Die Persönlichkeit des Baumeisters der Spätgotik – viele offene Fragen, Lehrstuhl für Kunstgeschichte, Forschungs- und Kooperationszentrum FORUMOST, Universität Augsburg, 23. října 2019

Das Jüngste Gericht aus Rosenberg. Neue Erkenntnisse zu einer spätmittelalterlichen Tafel, Fachbereich Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaft, Abteilung Kunstgeschichte, Gesselschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Salzburg, 15. 5. 2018.

Laboratorium der Innovationen. Sakrale Architektur der Spätgotik in Südböhmen, Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft, Fakultät für Architektur, Technische Universität München, 9. 6. 2015

Neue Forschungen zur spätmittelalterlichen Architektur Südböhmens, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO), Lipsko, 16. 7. 2014

Hans Getzinger und Wolf Wiser. Zwei Baumeister der süddeutschen Spätgotik, Universität Salzburg, 24. 11. 2011.

Unbekannter Baumeister der süböhmischen Spätgotik – Hans Getzinger, Universität Innsbruck, Institut für Kunstgeschichte, 8. 6. 2011, v rámci programu Erasmus.

Der Weg zu den figurierten Gewölben in den Donauländern, Universität Innsbruck, Institut für Kunstgeschichte, 7. 6. 2011, v rámci programu Erasmus.

Gotische Architektur in Italien und ihre Ausstattung. Mit einem Exkurs zur Frage Borromini und die Gotik, odborné vedení: Prof. Peter Kurmann, 4. – 12. října 2007, referát: Die Baugeschichte des Mailänder Doms und der Anteil von F. Borromini, Miláno, 5. 10. 2007.

10. Ostatní

Výstavy

Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2020,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 25. 5. 2020 – 15. 1. 2021.

Zlatý věk. Flámské a holandské malířství 16. – 18. století ze sbírky Alšovy jihočeské galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – Baťův institut, Zlín, 17. 3. – 5. 7. 2020.

Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2019,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 23. 3. 2019 - 31.1. 2020

Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2018,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 17. 3. 2018 - 31.1. 2019

Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2017,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 18. 3. 2017 - 31.1. 2018

Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2016,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 16. 4. 2016 - 31.1. 2017.

Adolf Träger. Krajiny domova, Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, České Budějovice, 9. 7. - 30. 8. 2015.

Z hladu po kráse. Fiktivní podoba Zátkovy sbírky na počátku 21. století,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, západní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 15. 12. 2014 – 29. 3. 2015.

Obrazy osvícení. Tibetské umění v českých sbírkách, Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, České Budějovice, 16. 10. - 23. 11. 2014.

Odborný recenzent

Ladislav Zikmund-Lender, Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona, Galerie výtvarného umění v Chebu a Alšova jihočeská galerie 2019, 175 s.

Marek Nedelka – Jan Stibral, FUA 04: Zpráva ze Severu, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci 2018., 242 s.

Milena Bartlová, Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12. – 16. a 20. století, UMPRUM Praha 2018, 383 s.

Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, České Budějovice 2015, 355 s.

Milan Dospěl – Miroslav Kindl a kolektiv editorů, ArtHist 2013. Texty z mezinárodní konference doktorandů dějin umění, Olomouc, 15. - 16. května 2013, Olomouc 2015.