Granty

  • 2016–2018: GAČR č. 16-13208S, Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheada, člen výzkumného týmu, hl. řešitel prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
     
  • 2011–2013: GAČR č. P409/11/0324, Problematika umění v myšlení Jana Patočky, člen výzkumného týmu, hl. řešitel prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
     
  • 2007–2009: GAČR č. 408/07/0909, Estetická dimenze vizualizace kultury, člen výzkumného týmu, hl. řešitel prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
     
  • 2006–2008: GAČR č. 408/06/0950, Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu, člen výzkumného týmu, hl. řešitel doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.