Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

Pracovna


01 045


387 774 882

E-mail


skubalik@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 

 

Štěpán Kubalík absolvoval magisterské studium filozofie a estetiky na FF UK v Praze, kde také získal doktorský titul v oboru estetika. Jeho badatelský zájem je orientován především na průniky filozofie jazyka (zejména anglo-americké, analytické tradice) a sémiotiky do tématického pole estetiky; zejména jde o otázky estetického soudu, významu a interpretace uměleckého díla, pojetí uměleckého díla jako znaku, vztah pojmovosti a smyslovosti či teorie metafory. Vedle Ústavu věd o umění a kultuře FF JU působí i na Katedře estetiky FF UK v Praze a externě na Katedře teorie a kritiky Divadelní fakulty AMU.