Publikační činnost

Monografie

Michal Šroněk, Kateřina Horníčková, Jan Ivanega. Zbožnost – účelnost - reprezentace. Zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století. České Budějovice: Epistémé 2020.

Olga Trmalová, Lubomír Sršeň, Kateřina Horníčková, Martina Ohlídalová, Radka Ševců. Slavětínský oltář ze sbírek Národního Muzea. Prague: Národní Muzeum, 2018. ISBN: 978-80-7036-572-4

Horníčková, Kateřina, ed. Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700 Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2018.

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, eds. From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620). Turnhout: Brepols 2016. ISBN 978-2-503-54805-0

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, (eds). In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha: Artefactum, 2013. ISBN: 978-80-86890-57-9.

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, (eds). Umění české reformace (1380-1620). Praha: Academia, 2010. ISBN: 978-80-200-1879-3. (v nominaci na cenu Magnesia Litera 2011).

Horníčková, Kateřina. In Heaven and on Earth. Church Treasure in Late Medieval Bohemia. PhD. dissertation. Budapest: Central European University 2009. Internetová publikace http://www.etd.ceu.hu/2009/mphhok01.pdf

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, (eds). Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové. Praha: Artefactum, 2007.

 

Kapitoly v monografiích

Kateřina Horníčková, »verstockte und verbitterte Ketzer, die die Kirche beraubt haben« – Wechselnde Zugänge zur Kirchenausstattung in Böhmen zur Zeit der Konfessionalisierung, in: Kultbild – Götze – Kunstdenkmal. Vorreformatorische Bildkultur im Luthertum (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde), Stefan Dornheim, (ed.), Leipzig 2020.

Kateřina Horníčková, Framing the Difference. Visual Strategies of Religious Identification in the Czech Utraquist Towns, in: Reformation as Communication. Reformation als Kommunikationsprozess: böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa (Norm und Struktur), Petr Hrachovec, Klaus Schreiner, (eds). Wien: Böhlau, 2020, 219-236.

Gerhard Jaritz, Kateřina Horníčková, Region, Saints, and Images (Central Europe, Middle Ages and Early Modern Period): Developments Variety, and Difference, in: The Historical Evolution of Regionalising Identities in Europe, Dick E.H. De Boer, Nils Holger Petersen, Bas Spierings, Martin van der Velde (eds). (Identities. An Interdisciplinary approach to the roots of the present). Frankfurt am Main: Peter Lang 2020, 223-250. 

Horníčková, Kateřina, Slavětínský oltář ˗ památka eucharistické úcty v české reformaci, in Slavětínský oltář ze sbírek Národního Muzea, Olga Trmalová, ed., Praha: Národní Muzeum, 2018, 26-63.

Horníčková, Kateřina – Maria Theisen, The Bohemian Illustrated Life of Christ. Artistic provenance, iconography and commission of Cod. 485 (Vienna, Austrian National Library). In Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination  before Gutenberg (c. 1375 –1450), Milada Studničková a Maria Theisen, (eds.). Prague: Artefactum 2018. 182-208.

Horníčková, Kateřina, Introduction - To be Seen. The Visual Aspect in Urban Symbolic Communication, in Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková, (ed.). Lanham, MA: Lexington Books / Rowman & Littlefield 2018, ix-xviii.

Horníčková, Kateřina, Insiders’ Visions. Memory and Self-Representation in Bohemian Utraquist Towns, in Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková, (ed.). Lanham, MA: Lexington Books / Rowman & Littlefield 2018, 113-148.

Horníčková, Kateřina, Antichrist Cycle in the Velislav Bible and the Representation of Intellectual Community. In The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages: Biblia Depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Lenka Panušková, (ed.) Amsterdam: Amsterdam University Press 2018. 163-192.

Horníčková, Kateřina, Martyrs of ‟Our” Faith: Identity and the Cult of Saints in Post-Hussite Bohemia. In Symbolic Identity and the Cultural Memory of Saints, Nils Holger Petersen, Anu Mänd, Sebastián Salvadó, a Tracy Sands, (eds.) Cambridge: Cambridge Scholars Publishers, 2018, 59-90. 

Šroněk, Michal - Horníčková, Kateřina, Sen a „revoluce“. K dvěma málo známým motivům v bibli Filipa z Padařova. In Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, Johana Lomová, a Jindřich Vybíral, (eds.), Prague: Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2018, 148-170.

Horníčková, Kateřina, Utraquism, Images and Representation in Bohemian Towns. In From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk (eds.), Turnhout: Brepols 2016, 105-120.

Horníčková, Kateřina, Images and Visual Culture in Bohemian Utraquism. In From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk (eds.), Turnhout: Brepols 2016, 71-104.

Horníčková, Kateřina, - Michal Šroněk, Visual Culture of the Bohemian Reformation. In From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk (eds.), Turnhout: Brepols 2016, 1-6.

Horníčková, Kateřina, Symbol kalicha ve veřejném prostoru utrakvistických měst, in Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, Pavel Soukup – Ota Halama, (eds). Praha: Filosopfia 2016, 59-75.

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, Husovy obrazy v 15. až 17. století, in: Zdeněk Vybíral, (ed.), Jan Hus 1415-2015, Tábor: Husitské muzeum v Táboře 2015. 57–82.

Horníčková, Kateřina, Oltář se svatostánkem mezi anděly a jeho geneze, in: Petr Sommer – Eva Doležalová, (eds), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou, Praha: NLN 2015. 324–332.

Horníčková, Kateřina, Oltář z kostela sv. Kateřiny z Chrudimi a utrakvistické oltáře se svatostánkem, in: Ivo Hlobil – Milan Dospěl, (eds), Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Příspěvky z vědecké konference, Hradec Králové 2014. 132–144. E-book: http://www.udu.cas.cz/data/user/docs/gotika_VC_0601_celek.pdf .

Horníčková, Kateřina, Paměť  a obraz. Portrét jako nástroj vizuální kanonizace, in: Lenka Řezníková, (ed.), Figurace paměti. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha: Scriptorium 2014. 289–320.

Horníčková, Kateřina, Konfesionalita díla, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, (eds.), In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Praha: Artefaktum, 2013. 9–22.

Horníčková, Kateřina, Městská architektura jako prostor vymezení identit. Studie ke konfesionalitě urbánního prostoru, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, (eds.), In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Praha: Artefactum, 2013. 189-204.

Horníčková, Kateřina, Between the East and West: Bohemian Reliquary Pectoral Crosses as Testimony to Cult and Cultural Exchange, in: Marcin Wołoszyn et al., Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, vol. 2, Cracow – Leipzig – Rzeszów: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, 2012. 157-172

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, Umění české reformace – terra incognita, in Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, (eds.), Umění české reformace (1380-1620), Praha: Academia, 2010. 13–16.

Horníčková, Kateřina, Mezi tradicí a inovací. Náboženský obraz v českém utrakvismu, , in Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, (eds.), Umění české reformace (1380-1620), Praha: Academia, 2010. 81–96.

Horníčková, Kateřina, Město jako komunikační prostor. Utrakvismus, obrazy a reprezentace, in Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, (eds.), Umění české reformace (1380-1620), Praha: Academia, 2010.  Prague: Academia, 2010. 175–184.

Horníčková, Kateřina, Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století, in: Milada Studničková, (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Praha: Lidové noviny 2010. 245-249.

Horníčková, Kateřina, Eucharistický Kristus mezi anděly z Týna. Příspěvek k jednomu z bludných balvanů Jaroslava Pešiny století, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk, (eds.), Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha: Artefactum 2007. 211-238.

Horníčková, Kateřina, Ciborio utraquista con due cucchiaini per la comunione, in: Alessio Geretti (ed.), Mysterium. L’Eucaristia nei capolavori dell’arte europea, Milano: Skira 2005. 254-255.

Horníčková, Kateřina, Memory, Politics and Holy Relics: Catholic Tactics amidst the Hussite Reformation, in: Irene Barbiera – Alice M. Choyke – Judith A. Rasson, (eds.), Materializing Memory. Archaeological material culture and the semantics of the past, Oxford: Archaeopress, 2009. 97-103.

Horníčková, Kateřina, Bishop Phillibert of Coutances and Catholic Restoration in Hussite Prague, in: Rafal Wójcik, (ed.), Culture of Memory in East-Central Europe in the Late Middle Ages (1000-1600), Ciazen: Ciazen University Library 2008. 129 - 140.

 

Vědecké studie

Kateřina Horníčková, Michal Šroněk, Staging Oriental delegations at the imperial court in Prague (1600-1610), In: Processions and Royal Entries in the Petrification of Space during the Medieval and Early Modern Periods, Ana Rodríguez, Mercedes García Arenal, (eds), thematic issue Culture and History Digital Journal 9.2. (2020).

Kateřina Horníčková, Jan Fesl, Libor Dostálek, Wolfgang Dorner, Marta Vohnoutová, Klára Preusz, Michal Preusz, Anne Weinfurtner, Lenka Závitkovská. Photostruk – Uniting Science and Humanities for the Reconstruction of Lost Cultural Heritage Sites and Landscape, 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT’ 2019 Conference Proceedings, České Budejovice, June 5-7, 2019, 456-460. 

Wolfgang Dorner, Anne Weinfurtner, Libor Dostálek, Klára Paclíková, Kateřina Horníčková & Michal Preusz. ‟Crowd basierte Verortung historischer Fotografien und Konzepte zur verbesserten Aufarbeitung historischer Archive mit Hilfe geoinformatischer Konzepte – Methodischer Ansatz des EU Projektes PhotoStruk”, 37. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF in Würzburg – Publikationen der DGPF, Band 26 (2017): 403-413.

Klára Paclíková, Anne Weinfurtner, Marta Vohnoutová, Wolfgang Dorner, Jan Fesl, Michal Preusz, Libor Dostálek, Kateřina Horníčková. Geoinformatics and crowdsourcing in cultural heritage: A tool for managing historical archives. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 10, No. 2, pp. 73-83. ISSN 1804-1930.DOI 10.7160/aol.2018.100207. http://online.agris.cz/archive/2018/2/07.  

Kateřina Horníčková, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Klára Paclíková, Michal Preusz, Jan Trejbal, Štefan Zifčák, Krajina dat – Virtuální rekonstrukce ztracené Šumavy, Zlatý řez (Téma: Krajina/Landscape) 40 (2018): 68-72.

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, ‟Between documentation, imagination and propaganda.  Religious violence in the prints showing the plundering of monasteries in Prague 1611.” Umění / Art  64.6 (2016), 480-496.

Horníčková, Kateřina, Beyond the Chalice. Monuments manifesting Utraquist religious Identity in the Bohemian urban Context in the fifteenth and early sixteenth Centuries, European Review of History. Revue européenne d'histoire 20.1 (2013): 137-152.

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, The Bydžov Altarpiece and its Denominational Transformations, Umění 60.5 (2012): 363-383.

Horníčková, Kateřina, My Saints: ‛Personal’ Relic Collections in Bohemian before Charles IV, Medium Aevum Quotidianum 64 (2012): 50-61.

Horníčková, Kateřina, Contextualising and Visualising Saints in the 14-15th century, Medium Aevum Quotidianum 62 (2011): 21-39.

Horníčková, Kateřina, Memory, Politics, and Holy Relics. Catholic Tactics amidst the Bohemian Reformation, Bohemian Reformation and Religious Practice. Filosofický časopis Supplementum 8 (2011): 134-143.

Horníčková, Kateřina – Michal Šroněk, Der Cranach-Altar im Veitsdom – seine Entstehung und sein Untergang, Umění  58.1 (2010): 2-16.

Horníčková, Kateřina, Public Display of Religious Identity by Utraquist Towns in Fifteenth Century, Bohemian Reformation and Religious Practice. Filosofický časopis Supplementum 7 (2009): 185-193.

Horníčková, Kateřina, A Utraquist Church Treasure and Its Custodians: A few observations on the lay administration of Utraquist churches, Bohemian Reformation and Religious Practice 6 (2007): 189-208.

Horníčková, Kateřina, The Rembrandt Battle: The Search for national Art in Weimar Germany”. Umění 52.5 (2004): 427-434.

Horníčková, Kateřina, Umělecké spolky v Praze, Vídni a Mnichově 50. a 60.letech 19. století, Kuděj 2 (2003): 19-41.

Horníčková, Kateřina, Pektorál z Velké Mače – jeho původ, ikonografie a zařazení do kontextu pektorálních křížků, Studia Archaeologica Slovaca Medievalia III-IV (2000-2001): 187-201.

Horníčková, Kateřina, Byzantine Reliquary Pectoral Crosses in Central Europe, Byzantinoslavica 60 (1999): 213-50.

Horníčková, Kateřina, The Power of the Word and the Power of the Image, Byzantinoslavica 59 (1998): 239- 246.

Horníčková, Kateřina, Mystická ‟Dionýsova zahrádka” jako předobraz křesťanského ráje. Skrytý význam v antickém vyobrazení krajiny, Studia Hercynia 1 (1997): 18-22.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

Klára Paclíková, Anne Weinfurtner, Marta Vohnoutová, Wolfgang Dorner, Jan Fesl, Michal Preusz, Libor Dostálek, Kateřina Horníčková. Geoinformatics and crowdsourcing in cultural heritage: A tool for managing historical archives. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 10.2, 73-83.

Kateřina Horníčková, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Klára Paclíková, Michal Preusz,    Jan Trejbal, Štefan Zifčák, Krajina dat – Virtuální rekonstrukce ztracené Šumavy, Zlatý řez (Téma: Krajina/Landscape) 40 (2018), 68-72.

Horníčková Kateřina a Veronika Polnická, Symbolická komunikace v poddanském městě za konfesionalizace. Fundace náboženských památek v Dačicích v 16. až 17. století, Kuděj 2 (2018), 133-160.

 

Články ve sbornících

Horníčková Kateřina, Penitent Judas Iskariot: An exemplum of Christian morals in the eve of Hussitism? In Genius loci. Laszlovszky 60. Dóra Mérai et alii eds. Budapest: Archeolingua, 2018, 339-342. http://www.archaeolingua.hu/book/genius-loci-laszlovszky-60.

Horníčková Kateřina, Dívat se jinak, in Gesta v umění. (Festschrift Michal Šroněk). Petra Lexová a Lenka Vrlíková, eds., Brno: B&P Publishing a Masarykova univerzita, 2018, 19-32.

Wolfgang Dorner, Anne Weinfurtner, Libor Dostálek, Klára Paclíková, Kateřina Horníčková & Michal Preusz. Crowd basierte Verortung historischer Fotografien und Konzepte zur verbesserten Aufarbeitung historischer Archive mit Hilfe geoinformatischer Konzepte – Methodischer Ansatz des EU Projektes PhotoStruk, 37. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF in Würzburg – Publikationen der DGPF, Band 26 (2017), 403-413.