Diplomové práce

Zadané v r. 2018 (podrobnosti o zadaných pracech zde)

 • Problémy sexuality a genderové identity v produkci společnosti Marvel (Roman Horváth)
 • Kulturní vlivy ve filmových dílech Quentina Tarantina (Vojtěch Kavka)
 • Od fanouškovství k subkultuře (Martin Klecán)
 • Kulturní imaginace: Vliv žánru sci-fi na konceptualizaci představ o budoucnosti (Ondřej Málek)
 • "Lidsky se smát a třídně nenávidět": Umění a stranická propaganda v ČSR 1918-1939 (Adam Tomáš)

2016

 • Projekty na podporu kultury z hlediska kategorie symbolického kapitálu (na materiálu projektu na podporu městské kultury BU2R - projekt Budvaru) (Markéta Košařová)
 • Vědomostní TV pořady: Český fenomén na sklonku milénia (Radka Mácová)
 • Charakteristické prvky hororové literatury Stephena Kinga (Aneta Majerová)

2015

 • Od literatury k opeře: Srovnání výchozích literárních verzí s jejich využitím v žánru operních děl (Lucie Bicanová)
 • Vývojové a mediální proměny Popelky jako pohádkového příběhu a jako postavy (Nicole Galajdová)
 • "Mimo stezku": Kulturní reprezentace Krále Šumavy (František Kölbl)
 • Produkty moderní kultury z islámských zemí z hlediska vlivu na západní kulturu: Případová studie specifik kulturního transferu (Barbora Sirová)

2014

 • Reprezentace děl literárních velikánů v současné popkultuře (Lucie Pecholtová) 
 • Filmové reprezentace Draculy: Proměny pojetí postavy ve filmových adaptacích (Michaela Vlášková)

2012

 • Role symbolů a mýtů v (současném) komiksu (Tereza Bartoňová)
 • Umění propagandy: K roli normalizační a porevoluční ideologie v kultuře (David Nachlinger)
 • Narativní postupy televizních seriálů: Klasické románové adaptace (Jana Stejskalová)