Pokyny k vykonání odborné praxe v rámci předmětu DOPX

Student si zpravidla podle svého uvážení volí instituci, kde chce vykonat povinnou desetidenní odbornou praxi v rámci předmětu DOPX.

Doporučeny jsou především:

 1. státní, krajské a městské galerie umění, případně muzea, v nichž se nacházejí uměleckohistorické sbírky
 2. územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu
 3. příp. objekty územní památkové správy NPÚ
   

Garant předmětu DOPX může rovněž doporučit a zprostředkovat kontakt na některá pracoviště, která praktikanty hledají (zejména Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích, Alšova jihočeská galerie, Městská galerie Týn nad Vltavou a další).

Student je povinen před nástupem na praxi odpovídajícím způsobem upravit a vyplnit smlouvu o praxi – vzor ke stažení zde.

Tuto smlouvu odevzdává ve třech vyhotoveních sekretářce ústavu.

Jeden exemplář si po podpisu děkana ponechává, jeden odevzdává děkanátu FF JU a jeden ponechává v instituci, kde vykonává praxi.


Po ukončení praxe si student nechá od svého nadřízeného napsat zprávu o vykonané praxi, která zpravidla obsahuje:

 • termín vykonávané praxe
 • specifikaci pozice, na níž praktikant pracoval
 • stručnou náplň praktikantovy práce
 • hodnocení praktikantova působení v instituci
 • podpis a razítko zodpovědné osoby v instituci
   

Zprávu o vykonané praxi student předkládá garantovi předmětu, když požaduje zapsání zápočtu o vykonané praxi.


Obecná doporučení

Výběr instituce student činí například v souvislosti se svým bydlištěm, ale především s otázkou, jaké odborné práci by se chtěl v budoucnu věnovat.

Pokud se studentovi práce v instituci líbí, může se pokusit zjistit, zda by v ní v budoucnu mohl získat pracovní místo.