Vědecké projekty

Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789 (GAČR)

 • řešitel: doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.
 • doba řešení: 2016-2018

Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheada (GA ČR 16-13208S)

 • řešitel: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (FF UK), spoluřešitel: Mgr. Martin Kaplický Ph.D. (FF JU), členové týmu: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. (FF JU); PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (FF UK)
 • doba řešení: 2016-2018

Hrabě János Esterházy: Politická biografie vůdčího představitele prvorepublikové maďarské menšiny (vědecký projekt podporovaný GA FF JU)

 • řešitel: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
 • doba řešení: 2016-2017

Neopragmatické myšlení a literární věda (GA ČR 15-22141S)

 • řešitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.; členové řešitelského týmu: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc; Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.; Mgr. David Skalický, Ph.D.
 • doba řešení: 2015-2017

Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století (GA ČR 15-03346S)

 • řešitel: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.; spoluřešitelské pracoviště Masarykův ústav a Archiv AV ČR) 
 • doba řešení: 2015-2017

Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700) (GA ČR č. 14-25417S)

 • řešitelka: PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.; spolupracovníci projektu: Doc. Dr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Bc. Jan Ivanega, Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D., Bc. Ivo Janoušek, Bc. Petr Adámek, Jana Doktorová
 • doba řešení: 2014-2016
 • web.stránky projektu: http://faces-of-community.prf.jcu.cz/