Aktuality

◻️ vyhlášen nový ročník programů  Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2021

  • Stipendium Husovy nadace - stipendium ve výši 60.000,- Kč pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech a umožňující start jejich pedagogické a vědecké činnosti 
  • Grant Husovy nadace - grant ve výši 100.000,- Kč pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku působící v humanitních a společenskovědních oborech na vypracování studie na jedno ze zadaných témat

 

◻️ Informační list Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity - Newsletter č. 12 s rekapitulací projetových aktivit, novinek a dalších informací k aplikovanému výzkumu a transferu technologií

 

◻️ Opatření děkana č. 13, jímž se stanovuje povinnost založit si osobní identifikátor ORCID

platnost od 15. 10. 2018


 

Fulbrightova komise
 

◻️ Fulbright Core and Specialist Program

pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci

◻️ Fulbrightovo stipendium pro vědecké a akademické pracovníky

na 3-10měsíční pobyt v USA

◻️ Fulbright-Masarykovo stipendium

v seniorské, postdoktorské nebo juniorské kategorii podporující české pracovníky aktivní i mimoakademicky na dlouhodobých pobytech v USA