Grantová agentura FF JU


 Nová soutěž GA FF JU o grantové projekty - uzávěrka přihlášek všech soutěží  je 19. břězna 2021:

 


(opatření děkana z prosince 2019)