Mezinárodní konference „Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech“

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

Místo konání: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, přednáškový sál P1

Čas konání: 17.-18.6. 2013

Téma konference (CFP)

 

PROGRAM:

Pondělí 17. 6. 2013

1.blok  8:30 – 10:00

 • Veronika Hotová: Reprezentace nacionalismu v tvorbě Viktora Dyka – rozpor mezi ideálem a realitou jako mocenská strategie
 • Eliška Houzimová: Koncept hranice jako reprezentant moci a indikátor nacionality
 • Michaela Brodská: Paměti: Dialog minulosti a přítomnosti
 • Barbora Poslušná: Jazyk jako útočiště národa a jeho tajná zbraň ve vybraných textech Milady Součkové

 

2. blok  10:15 – 12:00

 • Jan Wiendl: "Internacionální" a "národní" horizont v generačních reprezentacích příslušníků avantgardního umění 20. let 20. století
 • Martina Halamová: Fischlovy strategie reprezentování češství a židovství ve 30. a 40. letech 20. století
 • Veronika Veberová: Reprezentace nacionality v půdě a tradici
 • Michal Bauer: Nacionalita a internacionalita v poezii Milana Kundery z první poloviny 50. let 20. století

 

3. blok 13.30 – 15:00

 • Joanna Czaplińska: Strategie jazykové konverze: případ Libuše Moníkové a Ireny Brežné
 • John Bates: Representations of Polish Economic Migrants in Polish, British and Swedish TV Serials
 • Andrei Rogatchevski: Geomix, or Stereotyping by Misplacement: The 'Other' Europe in the 'Molvania' Travel Guide
 • Josef Švéda: Čech na cestě k "pravému Američanu". Obrazy amerických Čechů od druhé poloviny devatenáctého století po první světovou válku

 

4. blok 15:30 – 17:00

 • Jan Pospíšil: Filosofie raného Nietzscheho a česká dramata o národním vůdci z 1. a 2. desetiletí 20. století
 • Lukáš Borovička: Reprezentace sudetské krize v literatuře
 • Zdeněk Brdek: Reprezentace nacionality v raných textech Kamila Bednáře
 • Jakub Stolička: Skupina "Květen": Odklon od reprezentací nacionality jako strategie vyčleňování se z dobového schematismu

 

Úterý 18. 6. 2013

1.blok  8:30 – 10:00

 • Lenka Krejčová: Reprezentace islámského světa v literatuře zemí s (ne)koloniální tradicí
 • Ewa Stępowska: Češi podle Szczygieła. Rétorické strategie zobrazování českého národa současným polským publicistou
 • Michaela Šlapáková: Časoprostorová reprezentace dualismu my-oni v proměnách mocenského diskursu
 • Markéta Veselá: Strategie odlidštění jako reprezentace moci

 

2. blok  10:15 – 12:00

 • Vladimír Svatoň: Mocenské strategie a národní mýty. Rusko a Eurasie.
 • Bohumil Jiroušek: Nemoc času Roberta Pazziho jako reprezentace bezčasí moci
 • Ladislav Nagy: Walter Scott, Waverley a konstrukce národní identity v konzervativním diskursu

 

3. blok 13.30 – 15:00

 • Martin Kaplický: Problematika reprezentace a literární estetika Wolfganga Isera
 • David Skalický: Národ jako fetiš a simulakrum
 • Vera Yakimova: Reprezentace nacionality a literární kánon – sňatek z rozumu či osudová láska?
 • Peter Chvojka: Don Quijote jako parodie reprezentace

 

4. blok 15:30 - 17:00

 • Jan Čulík: The Construction of Reality in the communist TV series Žena za pultem
 • Pavla Lencová: Řeč punku a její transformace na poli masové kultury
 • Veronika Mayerová: Televizní zábava jako prostředek mocenské strategie v literatuře