Výuka - archiv

ZS 2018/2019

 • Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury  (dr. Halamová; viz STAG: UBO/VKN)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UKS/VPSK1) 

 

LS 2017/2018

 • Naratologie (dr. Skalický; viz STAG: UUK/NAR)
 • Umění - reprezentace - ideologie (dr. Skalický; viz STAG: UUK/EURI)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II (prof. Bílek; viz UUK/VPSK2)
 • Literární reprezentace v kontextu dějin rockové hudby (prof. Papoušek; viz UBO/LR)
 • Václav Havel, dramatik a politik (dr. Čulík; program přednášek)

 

ZS 2017/2018

 • Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury  (dr. Halamová; viz STAG: UBO/VKN)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UKS/VPSK1) 

 

LS 2016/2017

 • Naratologie (dr. Skalický; viz STAG: UKS/NAR)
 • Umění - reprezentace - ideologie (dr. Skalický; viz STAG: UEU/EURI)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II (prof. Bílek; viz UKS/VPSK2)
 • Literární reprezentace v kontextu dějin rockové hudby (prof. Papoušek; viz UBO/LR)
 • Konstrukce reality v českém hraném filmu od 60. let (dr. Čulík; program přednášek)

 

ZS 2016/2017

 • Česká postkomunistická mytologie (Mgr. Nachlinger; viz STAG: UKS/ČPM)
 • Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury  (dr. Halamová; viz STAG: UBO/VKN)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UKS/VPSK1) 

 

LS 2015/2016

 • Filmové projekce : (Reprezentace města) (dr. Kaplická Yakimova; viz STAG: UEU/FP)
 • Naratologie (dr. Skalický; viz STAG: UKS/NAR)
 • Umění - reprezentace - ideologie (dr. Skalický; viz STAG: UEU/EURI)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II (prof. Bílek; viz UKS/VPSK2)
 • Zlatá šedesátá: Proč dosáhl český film v šedesátých letech toho, co pak už nikdy? (dr. Čulík; program přednášek)

 

ZS 2015/2016

 • Česká postkomunistická mytologie (Mgr. Nachlinger; viz STAG: UKS/ČPM)
 • Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury  (dr. Halamová; viz STAG: UBO/VKN)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UKS/VPSK1) 

 

LS 2014/2015

 • Filmové projekce (dr. Yakimova; viz STAG)
 • Naratologie / Současná naratologie (dr. Skalický; viz STAG)
 • Reprezentace české společnosti v českém hraném filmu od roku 1989 (dr. Čulík; viz STAG)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II (prof. Bílek; viz STAG)

 

ZS 2014/2015

 • Česká postkomunistická mytologie (dr. Švéda; viz STAG: UBO/ČPM)
 • Oborová přednáška: Performativita a literatura (dr. Skalický; viz STAG: UBO/YOP 1, YOP 3, XYOP5)
 • Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury  (dr. Halamová; viz STAG: UBO/VKN)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UBO/VPSK1) 

 

LS 2013/2014

 • Česká exilová literatura 1970-1989 (dr. Čulík; viz STAG: UBO/ČEL)
 • Filmové projekce: Reprezentace Balkánu v jihoslovanském filmu (dr. Yakimova; viz STAG: UES/FP)
 • Naratologie / Současná naratologie (dr. Skalický; viz STAG: UBO/NAR, UBO/SNA)
 • Studentská vědecká konference: Problematika reprezentace v literárních textech (dr. Kaplická Yakimova a dr. Skalický; viz STAG:UES/SVK)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II (prof. Bílek; viz STAG: UBO/VPSK2)

 

ZS 2013/2014

 • Česká postkomunistická mytologie (dr. Švéda; viz STAG: UBO/ČPM)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UBO/VPSK1) 

 

LS 2012/2013

 • Filmové projekce: Reprezentace hudby na filmovém plátně (dr. Yakimova; viz STAG: UES/FP)
 • Masová kultura a mediokracie (dr. Chvojka; viz STAG: UES/MKM)
 • Naratologie / Současná naratologie (dr. Skalický; viz STAG: UBO/NAR, UBO/SNA)
 • Reprezentace české společnosti v českém hraném filmu od roku 1989 (dr. Čulík; viz STAG: UBO/RČF )
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II (prof. Bílek; viz STAG: UBO/VPSK2)

 

ZS 2012/2013

 • Oborová přednáška: Mimesis-fikce-reprezentace (dr. Skalický; viz STAG: UBO/YOP 1, YOP 3, XYOP5) )
 • Vybrané kapitoly z dějin novější české literatury  (dr. Halamová; viz STAG: UBO/VKN)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I (prof. Bílek; viz STAG: UBO/VPSK1)