Závěrečné práce

Zadané bakalářské práce:

 • Adamcová Eva: Typologie a sémiotika ženských postav v díle Ladislava Klímy (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Caltová Veronika: Reprezentace díla Milana Kundery ve školním literárním kánonu (vedoucí práce: V. Yakimova)
 • Dítková Veronika: Dáma v nesnázích: Reprezentace žen v současném japonském anime a jeho možný vliv na vnímání žen v Japonsku a západním (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Dvořák Martin: Reprezentace skutečnosti v díle Vladimíra Holana (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Felenda Šimon: Narativní postupy v Pratchettově Zeměploše (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Gráfová Klára: Koncept prostoru v Krysaři Viktora Dyka a ve filmovém zpracování F. A. Brabce (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Haringová Nela: Kulturní časopis "Listy pro umění a kritiku" (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Hroudová Vanda: Reprezentace postavy v literatuře a ve filmu (vedoucí práce: D. Skalický) 
 • Ilićová Alexandra: Reprezentace literární tvorby české i zahraniční v evangelickém časopise Nový Život (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Jandová Šárka: Poetika literárního hororu (vedoucí práce: D. Skalický) 
 • Ježková Marie: Analýza feminity a maskulinity v pohádkách Walta Disneyho (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Klatovská Timea: Reprezentace doby a proměn literární řeči na přelomu 19. a 20. století v časopisech Obzory a Moderní život (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Klecán Martin: "Ženy v brnění": Reprezentace ženy ve fantasy literatuře (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Koldová Kateřina: Literární dílo Josefa Čapka (vedoucí práce: V. Papoušek) 
 • Krygarová Adéla: Reprezentace ideologické a národněuvědomovací formace v dětských periodikách v meziválečném období (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Kučerová Hana: Reprezentace "smrti" v díle Jakuba Demla (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Macháčková Miroslava: Zobrazení Žida v české próze 20.-40.let 20. století (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Machová Štěpánka: Recepce a reprezentace díla Viktora Dyka v českém prostředí (vedoucí práce: V. Yakimova)
 • Málek Ondřej: Filmové zobrazení sociální exkluze (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Matlachová Věra: "Útěk do lesů a za dobrodružstvím" a jeho reprezentace v české literatuře 1. poloviny 20. století (vedoucí práce: V. Veberová) 
 • Moravčíková Eliška: Reprezentace ideologických proměn po roce 1945 v časopisu "Kytice" (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Niklová Monika: Umělecká tvorba Františka Gottlieba ve 30. a 40. letech 20. století (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Pintýřová Tereza: Postavy outsiderů v prózách Jana Trefulky a Edy Kriseové (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Pojžárková Petra: Reflexe totality v prózách s tematikou PTP (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Röhrerová Veronika: Fiktivní deník jako možnost reprezentace válečné zkušenosti (vedoucí práce: M. Halamová) 
 • Ruttenbacherová Dita:  Reprezentace feminismu v časopise Ženská rada (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Schmidtová Lenka: Reprezentace levicových ideologických postojů v časopise Doba (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Snášelová Karolína: Literární text a jeho ilustrace (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Souček Tomáš: Rodina podle současné české reklamy (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Srbová Kamila: Paralely nacistického a stalinistického typu totalitarismu v díle Arnošta Lustiga (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Špačková Jana: Aspekt identity v prózách Ireny Douskové (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Štěpánková Dana: Motivy války v díle J.Weisse, R.Weinera a F.Šrámka (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Talířová Elmira: Reprezentace světa očima dítěte (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Tischlerová Barbora: Reprezentace noetické nejistoty v díle Karla Čapka (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Tůmová Natálie: Soft Science Fiction z perspektivy naratologie (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Vargová Markéta: Reprezentace uměleckého programu v časopise Květen (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Vávrová Ilona: Židovské zprávy ve 30. letech 20. století (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Veselý Jan: Proměny kritického diskurzu časopisu Melodie na přelomu 60. a 70. let a na počátku 80. let 20. století (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Vinický Tomáš: Fikční svět Sapkowského Zaklínače (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Zeman Petr: Středozemě J.R.R. Tolkiena: analýza fikčního světa (vedoucí práce: D. Skalický)

 

Zadané diplomové práce:

 • Beneš Jan: Metonymie a ikona v současném uměleckém diskursu (vedoucí práce V. Papoušek)
 • Bošková Gabriela: Reprezentace nacionalismu v českých médiích na přelomu 30. a 40. let 20. století (vedoucí práce V. Papoušek)
 • Černá Lucie: Fiktivní oběti, fiktivní viníci (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Demeter Peter: Reprezentace mužů s homosexuální orientací v současných českých a slovenských divadelních hrách (vedoucí práce: V. Kaplická Yakimova)
 • Dvořáková Andrea: Postava upíra a její proměny v literatuře (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Haringová Nela: Reprezentace doby v kulturním časopise "Listy pro umění a kritiku" (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Haršová Pavlína: Reprezentace hrdiny a antihrdiny v britské fantasy literatuře (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Horváth Roman: Problémy sexuality a genderové identity v produkci společnosti Marvel (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Hromková Petra: Reprezentace doby v periodikách Doba (1945-1947) a Listy (1946-1948) (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Hulešová Helena: Jazyk jako nástroj světatvorby (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Jurcová Miroslava: Reprezentace subjektu v prózách Alexandry Berkové (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Kölbl, František: "Mimo stezku": Kulturní reprezentace Krále Šumavy (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Krlín Jan: Tematizace odsunu v současné české próze (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Macková Gabriela: Pražská jara, léta, zimy a podzimy tudy prošly a určitě projdou zas. Reprezentace Prahy v nejnovější české a zahraniční próze (vedoucí práce: V. Yakimova)
 • Novák Jakub: Reprezentace dobývání Nového světa (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Opatrná Lenka: Středozemě vs. Západozemí (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Pecholtová Lucie: Reprezentace děl literárních velikánů v současné popkultuře (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Pojžárková Petra: Dětská reflexe totality v prózách Jáchyma Topola (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Poláková Daniela: Marie Kudeříková: životnost mýtu vs. lidské zkušenosti (vedoucí práce: J. Švéda)
 • Rázlová Pavlína: Reprezentace etnických menšin v současných médiích (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Suda Vladislav: Proměny zobrazování násilné kolektivizace československého venkova na filmových plátnech a televizních obrazovkách (vedoucí práce: M. Bauer)
 • Svoboda Tomáš: Teoretická východiska a jejich reprezentace v surrealistické tvorbě Vítězslava Nezvala (vedoucí práce: V. Veberová)
 • Šmajclová Kateřina: Slow Life: Pomalé žití v dnešní rychlé době (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Vávrová Ilona: Rozvoj a Židovské zprávy ve 30. letech 20. století (vedoucí práce: M. Halamová)
 • Vedrová Adéla: Sémantika české pivní reklamy aneb "Chlapi sobě" (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Vlásková Zita: Rasismus a jeho narativní reprezentace v umění (vedoucí práce: D. Skalický)
 • Vlášková, Michaela: Filmové reprezentace Draculy. Proměny pojetí postavy ve filmových adaptacích (vedoucí práce: P. Bílek)

 

Zadané disertační práce:

 • Demeter Peter: Možná uplatnění fenoménu camp při interpretaci soudobého českého kulturního prostoru (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Hotová Veronika: Reprezentace tajemné postavy v kontextu české secesní a novoromantické literatury (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Houzimová Eliška: Reprezentace týrání a utrpení v textech o holokaustu (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Kölbl František: Konfliktní obrazy Šumavy (od roku 1945 do současnosti): Kulturní reprezentace ve vztahu k ideologii (vedoucí práce: P. Bílek)
 • Lencová Pavla: Reprezentace všednosti v poezii Skupiny 42 (vedoucí práce: V. Papoušek)
 • Stępowska Ewa: Reprezentace minulosti v české a polské literatuře a filmu 50. a 60. let (vedoucí práce: M. Bauer)
 • Šlapáková Michaela: Multiplicita prostoru ve struktuře narativních světů (vedoucí práce: V. Papoušek)

 

(Informace o všech zadaných pracích, včetně plného textu obhajovaných prací, najdete ve studijním portálu JU STAG)