Erasmus - informace pro zaměstnance

Program Erasmus+: Erasmus nabízí zaměstnancům VŠ dva typy aktivit:
 

 • VÝUKOVÝ POBYT
   v délce 2 dny až 2 měsíce 

  → výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu
  → výhradně na partnerské vysokoškolské instituci 

   
 • ŠKOLENÍ
  → v délce 2 dny až 2 měsíce
  → na partnerské vysokoškolské instituci nebo jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
  → školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti / náslechů přednášek / odborného kurzu

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY