Platba

💶 Plná cena LŠSS (třítýdenní jazykový kurz, víkendové exkurze, kulturní program, ubytování, strava: 1.100 EUR

❕ Při zrušení účasti déle než 31. 7. 2020 bude stržen administrativní poplatek ve výši 3.000 Kč (118 EUR, dle denního kurzu).

 

→ Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a poté obdrží fakturu. Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

→ Platbu je možné uhradit v českých korunách nebo v EUR tak, aby v přepočtu odpovídala  dané částce.

→ Při převodu platby z cizí měny na Kč platí kurz pro daný den. Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na účet uvený na faktuře. Upozorňujeme na to, že cena je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce.