Filozofická fakulta JU, Branišovská 31a, 37005 České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Branišovská 31a, 37005 České Budějovice

Sekretariát děkana
+420 387 774 801; Fax: +420 387 774 812

Our location

Contact us

Important contacts

Name Function Phone E-mail
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. Děkan +420 387 774 800 onpesek@ff.jcu.cz
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Proděkan pro vědu a výzkum +420 387 774 814 papousek@ff.jcu.cz
PhDr. Pavel Král, Ph.D. Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj +420 387 774 809 kral@ff.jcu.cz
Mgr. David Skalický, Ph.D. Proděkan pro studium +420 387 774 853 dskalicky@ff.jcu.cz
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. Proděkan pro akreditace a řízení kvality +420 387 774 905 radimsky@ff.jcu.cz
Ing. Iva Hondlíková Tajemnice +420 387 774 802 hondlik@ff.jcu.cz
doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. Předseda AS FF JU +420 387 774 861 lnagy@ff.jcu.cz
Mgr. Barbora Poslušná Sekretariát děkana +420 387 774 801 bposlusna@ff.jcu.cz
  • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. Děkan +420 387 774 800 onpesek@ff.jcu.cz
  • prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Proděkan pro vědu a výzkum +420 387 774 814 papousek@ff.jcu.cz
  • PhDr. Pavel Král, Ph.D. Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj +420 387 774 809 kral@ff.jcu.cz
  • Mgr. David Skalický, Ph.D. Proděkan pro studium +420 387 774 853 dskalicky@ff.jcu.cz
  • doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. Proděkan pro akreditace a řízení kvality +420 387 774 905 radimsky@ff.jcu.cz
  • Ing. Iva Hondlíková Tajemnice +420 387 774 802 hondlik@ff.jcu.cz
  • doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. Předseda AS FF JU +420 387 774 861 lnagy@ff.jcu.cz
  • Mgr. Barbora Poslušná Sekretariát děkana +420 387 774 801 bposlusna@ff.jcu.cz

In case you do not find contact you are looking for, please visit additional contacts page.