Zápis č. 68/2020 AS FF JU o hlasování per rollam ze dne 18. 3., 15. 4., 30. 4. 2020