Francouzština není jen krásná, ale i užitečná!

Ve středu 16. října byly prostory Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích vyhrazeny francouzskému jazyku. Na „rande“ s francouzštinou přišlo na 60 středoškoláků z celého Jihočeského kraje a ve veřejné části pak další zájemci o francouzský jazyk a kulturu z řad široké veřejnosti.

Setkání Rendez-vous à la française zorganizoval Jihočeský kraj a Francouzské velvyslanectví v ČR ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Francouzskou aliancí Jižní Čechy. Profesní rozměr pak akci dodali zástupci vybraných podniků, které využívají frankofonní zaměstnance.

Účastníkům úvodního panelu se dostalo mnoha cenných informací, kde a jak francouzštinu studovat, jakož i o pracovních možnostech, které se díky znalosti tohoto jazyka nabízejí. Tyto informace byly o to cennější, že je podali přímo zástupci vzdělávacích institucí, resp. podniků. Atašé pro jazykovou spolupráci z francouzské ambasády paní Helène Buisson v úvodu připomněla, že Francie je pátý nejdůležitější ekonomický partner České republiky. Paní Alena Kozelková z odboru školství Jihočeského kraje uvedla, že studiu francouzštiny se v kraji věnuje okolo 900 středoškoláků. Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity pan Ondřej Pešek pak představil atraktivní možnosti studia francouzštiny na JU v podobě tzv. dvojích diplomů. Zástupkyně privátní sféry paní Annie Gracia v závěru zdůraznila, že nejen její firma, ale i mnoho dalších zaměstnavatelů v České republice vyhledává pracovníky se znalostí cizích jazyků obecně a francouzštiny zvláště.

Následně proběhly workshopy, kde si zúčastnění mohli otestovat své znalosti francouzštiny a obejít stánky přítomných subjektů. Rovněž se jim dostalo malého občerstvení ve francouzském stylu. Akce tak bezpochyby přispěla k posílení postavení francouzštiny v Jihočeském kraji.