Jiné literatury první republiky

Thursday 28 November 2019 11:30 AM

to

Thursday 12 December 2019 01:00 PM

Přednáškový cyklus Ústavu bohemistiky

Ústav bohemistiky Vás srdečně zve na cyklus přednášek
"Jiné literatury První republiky"
 
Seznam přednášek:
 
10. 10.
PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Češi, Slováci a Němci v jedné knize. Nad Literární kronikou první republiky
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna P2 – 11:30-13:00

31. 10.

Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Hledání kvality překladu a role překladatele (1918–1938)
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00

14. 11.

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Hledání centra: slovenská literatura mezi Martinem, Prahou a Bratislavou
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00

28. 11.

Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (Ústav pro českou literatur AV ČR)
Ludwig Winder jako Čechoslovák
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00

5. 12.

PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. (Památník národního písemnictví)
Ruský a ukrajinský umělecký exil
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00

12. 12.

Mgr. Pavel Kořínek (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Felix, Punťa, Kulihrášek - meziválečný komiks a komerční literatura pro děti a mládež
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00
Add event to calendar
iCal