Zasedání AS FF JU

Monday 1 March 2021 03:00 PM

Jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se bude konat

v pondělí 1. března 2021 od 15.00 hodin.

Z důvodů epidemické situace se zasedání AS FF JU bude konat v online režimu.
V případě zájmu o účast se obracejte na předsedkyni senátu (aurova@ff.jcu.cz).


Program jednání:

1. Projednání a schválení dokumentů:

a. Jednací řád VR FF JU

b. Řád doktorského studia na FF JU - bezkreditní forma

c. Řád doktorského studia na FF JU – kreditní forma

d. Řád habilitačního a profesorského řízení na FF JU

e. Řád habilitačního řízení na FF JU

2. Schválení návrhu znění informací pro veřejnost o AS FF JU

3. Stanovení harmonogramu úpravy Jednacího řádu AS FF JU

Add event to calendar
iCal