Řešené projekty


Inovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské univerzitě

 

Anotace:

Obohacení pregraduálního vzdělávání v učitelských oborech. Tématy jsou diferenciace ve vyučování, práce s heterogenitou školní třídy, zintenzivnění přenosu moderních technologií do výuky, práce se sebereflexí studenta, systematická podpora studentů formou mentoringu, alternativních modulů výuky. Aktivity jsou založeny na propojování přípravy v oblasti oborových didaktik, ped-psy základu a reflektované praxe, na síťování spolupracujících škol a jejich učitelů s fakultami a využívání mezinárodních zkušenostÍ.


Řešitel projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Reg. č.:

CZ.2.3.68/0.0/0.0/19_068/0016157

Rozpočet projektu:

Celkem: 16 694 817,54 Kč

 


Další projekty