Sdělení SO č. 5/2018 (zápisy do AR 2018/19)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 5/2018
 

Harmonogram zápisů do akademického roku 2018/2019
 
 
  • Sdělujeme všem studentkám a studentům, že potvrzení zápisu předmětů podle čl. 20 Studijního a zkušebního řádu JU (zejm. odst. 5, 8 a 12) do AR 2018/19 proběhne podle následujícího harmonogramu, studentky a studenti se dostaví ve stanovený čas (viz níže) ke své studijní referentce na studijní oddělení FF JU (Branišovská 31a, kanceláře FF 00 040, resp. FF 00 041).
  • Termín zápisu je závazný a student/ka, který/á se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín nebo neoznámí přerušení studia, se posuzuje jako by nesplnil/a požadavky vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o VŠ (111/1998 Sb.)[1]:
                                                    

Zápis do

Datum

Čas

Zapisuje referentka

2. AJL-EST

13.9.2018

10.00

Lencová

2. AJL-FJL

13.9.2018

10.00

Lencová

2. AJL-IJL

13.9.2018

10.00

Lencová

2. AJL-NJL

13.9.2018

10.00

Lencová

2. AJL-SJL

13.9.2018

10.00

Lencová

2. ARCn

18.9.2018

8.00

Lencová

2. ARL

17.9.2018

8.00

Hosnedlová

2. ARLn

17.9.2018

10.00

Hosnedlová

2. BOH

12.9.2018

8.00

Lencová

2. BOHn

18.9.2018

8.00

Lencová

2. BOH-AJL

12.9.2018

10.00

Lencová

2. BOH-NJL

12.9.2018

10.00

Lencová

2. BOH-SJL

12.9.2018

10.00

Lencová

2. CNAS

12.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. CNASn

18.9.2018

10.00

Lencová

2. DFUn

18.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. DU

13.9.2018

8.00

Lencová

2. DU-EST

17.9.2018

8.00

Hosnedlová

2. EST

12.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. FJEMO

14.9.2018

8.00

Lencová

2. FJL

14.9.2018

8.00

Lencová

2. FJn

18.9.2018

10.00

Lencová

2. HIS

12.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. HISn

18.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. HIS-AJL

13.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. HIS-ARC

13.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. HIS-BOH

13.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. HIS-IJL

13.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. IJ

17.9.2018

8.00

Hosnedlová

2. IJn

17.9.2018

10.00

Hosnedlová

2. KUST

12.9.2018

10.00

Kolgjeraj

2. KUST-BOH

12.9.2018

10.00

Lencová

2. KUST-HIS

13.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. nBOH-nAAL

18.9.2018

8.00

Lencová

2. nHIS-nAAL

18.9.2018

10.00

Lencová

2. nPAJ-nPFJ

18.9.2018

10.00

Lencová

2. nPAJ-nPSJ

18.9.2018

10.00

Lencová

2. SJEMO

12.9.2018

10.00

Kolgjeraj

2. SJL

12.9.2018

8.00

Kolgjeraj

2. SJn

18.9.2018

10.00

Kolgjeraj

2. ročník učitelství pro SŠ

18.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. AJL-FJL

17.9.2018

8.00

Lencová

3. AJL-IJL

14.9.2018

10.00

Lencová

3. AJL-NJL

17.9.2018

10.00

Lencová

3. AJL-SJL

17.9.2018

8.00

Lencová

3. ARC

14.9.2018

10.00

Lencová

3. ARL

17.9.2018

8.00

Hosnedlová

3. BOH

14.9.2018

10.00

Lencová

3. BOH-AJL

17.9.2018

8.00

Kolgjeraj

3. BOH-NJL

17.9.2018

10.00

Lencová

3. BOH-SJL

17.9.2018

10.00

Lencová

3. CNAS

14.9.2018

8.00

Kolgjeraj

3. DU

17.9.2018

10.00

Lencová

3. DU-EST

17.9.2018

8.00

Hosnedlová

3. EST

14.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. FJEMO

17.9.2018

8.00

Lencová

3. FJL

11.9.2017

8.00

Lencová

3. HIS

14.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. HIS-AJL

17.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. IJEMO

17.9.2018

8.00

Hosnedlová

3. HIS-ARC

17.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. HIS-ARL

17.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. HIS-BOH

17.9.2018

8.00

Kolgjeraj

3. HIS-NJL

17.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. KUST

13.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. SJEMO

13.9.2018

10.00

Kolgjeraj

3. SJL

13.9.2018

10.00

Kolgjeraj

doktorské studium (celé!)

13.9.2018

9.00 - 11.30

Hosnedlová

čekatelé na SZZ* - bakalářské studium

19.9.2018

8.00

Hosnedlová

čekatelé na SZZ* - navazující studium

21.9.2018

8.00

Hosnedlová

čekatelé na SZZ* - bakalářské studium

19.9.2018

8.00

Kolgjeraj

čekatelé na SZZ* - navazující studium

21.9.2018

8.00

Kolgjeraj

čekatelé na SZZ* - bakalářské studium

19.9.2018

8.00

Lencová

čekatelé na SZZ* - navazující studium

21.9.2018

8.00

Lencová

 

*Čekatelem na SZZ se rozumí student, který se v AR 2018/2019 zapisuje do 4., resp. 5. roku bakalářského studia, nebo do 3., resp. 4. roku navazujícího magisterského studia (tj. ten, který v AR 2017/2018 naplnil standardní dobu bakalářského, resp. navazujícího magisterského studia).

 

[1] Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit, pověřte kolegu/kolegyni z kruhu plnou mocí a nechte se zapsat jím/jí; formulář plné moci a zápisového listu, které rovněž musíte odevzdat, lze stáhnout na webové stránce http://www.ff.jcu.cz/formulare (položka č. 5 a 7).