Soutěž inovativně pojatých výukových hodin SCHOLA IN

Schola in schola / universitate

Studentská soutěž inovativně pojatých výukových bloků

 

Studentská soutěž Schola in schola / universitate je určena všem studentům programů učitelství pro střední školy na FF JU. Soutěž se koná jednou ročně v průběhu letního semestru. Pro každý ročník soutěže je vypsáno společné téma, které musejí soutěžící zohlednit během přípravy inovativně pojatých výukových bloků vybraného předmětu své aprobace. Cílem soutěže je poskytnout studentům možnost prezentovat své nápady a sdílet je nejen s ostatními studenty učitelství, ale zároveň je prezentovat před porotou složenou z fakultních didaktiků a středoškolských učitelů. Kromě zhlédnutí zajímavých a podnětných studentských prezentací, mají všichni zúčastnění každoročně příležitost v přátelském prostředí diskutovat nad aktuálními problémy výuky humanitních předmětů na středních školách.


Témata jednotlivých ročníků soutěže:

 

⬜ Ročník 2020 – Interaktivní vyučování a testování online

⬜ Ročník 2019 – Mezipředmětové vztahy a spolupráce učitelů napříč obory

⬜ Ročník 2018 – Rozvíjení Klíčové kompetence občanské ve výuce humanitních předmětů na střední škole

⬜ Ročník 2017 – Průřezové téma mediální výchova