Bachelor's Studies

Information is provided only in the Czech language, as all Bachelor's degree programmes are offered only in Czech


📃 Dodatek č. 1 k ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/2020.

 

  • ARCHEOLOGIE

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Archeologie

 

  • FILOLOGIE

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Francouzský jazyk a literatura

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Italský jazyk

Španělský jazyk a literatura

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Anglický jazyk a literatura + Bohemistika

Anglický jazyk a literatura + Estetika

Anglický jazyk a literatura + Francouzský jazyk a literatura

Anglický jazyk a literatura + Historie

Anglický jazyk a literatura + Italský jazyk a literatura

Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

Anglický jazyk a literatura + Španělský jazyk a literatura

Bohemistika + Estetika

Bohemistika + Francouzský jazyk a literatura

Bohemistika + Historie

Bohemistika + Italský jazyk a literatura

Bohemistika + Německý jazyk a literatura

Bohemistika + Španělský jazyk a literatura

Francouzský jazyk a literatura + Historie

Francouzský jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

Historie + Italský jazyk a literatura

Historie + Německý jazyk a literatura 

Historie + Španělský jazyk a literatura 

Italský jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura + Španělský jazyk a literatura

 

  • HISTORICKÉ VĚDY

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Archivnictví

Historie

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Archeologie + Historie

Archivnictví + Historie

Dějiny umění + Historie

 

  • HUMANITNÍ STUDIA

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Kulturní studia

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Bohemistika + Kulturní studia

Dějiny umění + Kulturní studia

Estetika + Kulturní studia

Historie + Kulturní studia

 

  • OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Dějiny umění

Estetika

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Dějiny umění + Estetika