Rada studijního programu


Francouzský jazyk a literatura 
(maximus, maior, minor)
 
 


Kód studijního programu


B0231A090034


Garant SP = předseda RSP


Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/


doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
Mgr. Karla Bauerová, MBA
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
PhDr. Jana Pešková, Ph.D.
JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.