Rada studijního programu


Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod 
(maximus)

 
 


Kód studijního programu


B0231P090002


Garant SP = předseda RSP


PhDr. Jana Pešková, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/


doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
Mgr. Karla Bauerová, MBA
Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU)
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.