Rada studijního programu


Anglická a americká literatura
(maximus, maior, minor)

 
 


Kód studijního programu


N0231A090024


Garant SP = předseda RSP


doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/


Einat Adar, M.A., Ph.D.
Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D
Mgr. Kateřina Kovářová
PhDr. Mariana Machová, Ph.D.