Historiografie

zkoušející: doc. PhDr. Josef Blüml, CSc., doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

 

Během zkoušky doktorand prokáže znalost české a evropské historiografie, především ve vazbě na vývoj historiografie v 19. a 20. století. Přihlédnuto bude také k jeho badatelskému zaměření, tématu a metodologii disertační práce. Při zkoušce se bude vycházet – vedle standardních znalostí z magisterského studia – především z následující literatury:

 

Doporučená literatura – výběr:

 

Zdeněk Beneš, Historický text a historická kultura, Praha 1995.

Jonathan Bolton (ed.), Nový historismus, Brno 2007.

Tomáš Borovský – Jiří Hanuš – Milan Řepa (edd.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006.

Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004.

Robert Gildea – Anne Simonin (edd.), Writing Contemporary History, London 2008.

Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002.

Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008.

Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005.

František Kutnar – Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 2009.3

Jiří Lach, Josef Šusta a Dějiny lidstva, Olomouc 2001.

Vítězslav Sommer, Angažované dějepisectví, Praha 2011.

Lucie Storchová (ed.), Conditio humana – konstanta (č)i historická proměnná, Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

Veronika Středová, Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii, Praha 2008.

Jiří Štaif, Historici, dějiny a společnost I-II, Praha 1997.

Karel Štefek, Stručný nástin vývoje filozofie dějin, Hradec Králové 1999.

Ivan Šťovíček, Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16. - 20. století pro potřeby historiografie, Praha 2002.