Francouzský jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)


Francouzský jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve francouzské/frankofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od francouzských, resp. frankofonních autorů (v češtině i v originále).
 • Orientace v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský, kulturní a ekonomický život; francouzské umění.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 25 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C1
 • Rozhled ve francouzské literatuře a v dějinách románských literatur
 • Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře
 • Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků
 • Kompetence v oblasti odborného francouzského jazyka
 • Základy vybraného dalšího románského jazyka
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit
   

→ prohlédnout si prezentaci oboru


 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Dějiny umění, Kulturní studia, Historie, Anglický / Německý / Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a kultura, aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE