Kulturní studia (přijímací řízení 2021/2022)


Kulturní studia


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90,

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)
 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru.

V ústním pohovoru bude po uchazeči požadována:

 • znalost základní faktografie z moderní kultury 19. a 20. století
 • rozhovor o četbě –  uchazeč předloží komisi soupis četby zaměřené na 19. až 21. století (z oblasti literatury, historie, umění a kultury, filosofie, politologie, případně kulturních/kulturálních studií)
 • schopnost analýzy a interpretace fakt, pojmů a děl (literárních, filmových, hudebních atp., uměleckých i popkulturních) z oblasti moderní kultury

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • znalost základní faktografie = max. 30 bodů
 • rozhovor o četbě = max. 40 bodů
 • schopnost interpretace fakt a pojmů a děl = max. 30 bodů
   


 Co tento obor nabízí?

 

 • Studium moderní české, středoevropské a světové kultury v interdisciplinárním pojetí v duchu anglosaských kulturálních studií (Cultural Studies)
 • Předměty zaměřené na studium populární kultury, umění, médií, subkultur, ideologie atp.
 • Možnost získat praxi v médiích
 • Zajímavá témata bakalářských prací ve vazbě na moderní kulturu a popkulturu, média, dějiny či každodenní kulturu
 • Možnost strávit část studia na zahraničních univerzitách (zejména v rámci programu ERASMUS/SOCRATES)
 • Navazující magisterské studium Kulturální studia
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Estetika, Dějiny umění, Historie, Bohemistika, Anglický jazyk a literatura aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE